28.04.2017 - ODKAZ SLNEČNICE

BESEDA S MUDR. MIKULÁŠOM ŠTEFANOM

28.04.2017 - ODKAZ SLNEČNICE
tešíme sa na vás !

MUDr. Mikuláš Štefan vyštudoval medicínu na Karlovej Univerzite v Prahe, po ktorej pôsobil ako detský lekár. Vedľa lekárskej praxe sa od útleho detstva venuje tiež alternatívnej liečbe pre ktorú využíva svoje mimoriadné, vrodené shopnosti. Dnes má súkromnú prax vo Viedni. Svoje poznatky a vedomosti podáva na ezoterických kongresoch liečiteľom z celého sveta. Svoje schopnosti si začal uvedomovať už v materskej škôlke - pomáhal deťom zastavovať krvácanie a uľavoval im od bolestí. Postupne začal svojim schopnostiam rozumieť a naučil sa ich ovládať. Keď mal iba 12 rokov, stretol v jednom Budapeštianskom kníhkupectve starého pána, ktorý si ho pozorne obzeral a po chvíli sa ho opýtal, či vie o svojich schopnostiach. Z ďalšieho rozhovoru vyplynulo, že ten pán je liečiteľ a upozornil ho na úskalia nebezpečnej stránky liečiteľstva .... Kniha Odkaz Slnečnice vznikla na základe otázok a odpovedí autora a jeho klientov. Je to príbeh Samuela, ktorý si pamätá všetky svoje životy a schopnosti, ktoré v nich získal. V jednotlivých kapitolách sa pohybuje časom ( od súčasnosti, až po pradávnu minulosť ), priestorom a dejom. Popisuje udalosti, ktoré sám zažil, duchovné zákonitosti a energie no hlavne schopnosti pomáhať druhým. Kniha sa venuje aj správnemu smeru vnímania a poňatia medziľudských vzťahov a riešeniu ťažkých životných situácií. Čitatelia, ktorí sa cítia neistí, nerozumejúc ťažkým životným situáciám ako je smrť blízkej osoby, rozvodu, strata práce, choroba, či nefunkčný vzťah nasmeruje autor na cestu ku kontaktu so svojou dušou a ako pochopiť, prečo to všetko prežíva a ako čo najmenej bolestne to prekonať ...

rezervovať stôl