03.06.2018 MDD vo Fabrike

Príďte ich predať :)

03.06.2018 MDD vo Fabrike
tešíme sa na vás !

NIe, nie deti, ich hračky. Nechajte Vaše ratolesti obchodovať s prebytkom hračiek u nás na terase. Po dobrom obede či už doma, alebo u nás vás na terase budú čakať pripravené stoly. Pridáme kuúsok programu od Legovňa Poprad, Stikeez burzu a pekný deň je na svete.... Tešíme sa na vás

rezervovať stôl